Menu

Disclaimer

Disclaimer

Volledigheid en juistheid

Ondanks de zorgvuldige selectie welke wordt besteedt bij het toevoegen van recepten op glutenvrijerecepten.nl, is het niet onmogelijk dat de informatie die op glutenvrijerecepten.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Het is niet altijd mogelijk dat fouten (in gegevensverwerking) te voorkomen.

Beweringen en mededelingen op de pagina's van glutenvrijerecepten.nl zijn mogelijk die van de auteur(s) of anderen en niet (noodzakelijkerwijs) die van glutenvrijerecepten.nl

glutenvrijerecepten.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op glutenvrijerecepten.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en eventuele produkten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van glutenvrijerecepten.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om glutenvrijerecepten.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van glutenvrijerecepten.nl verkregen is. Glutenvrijerecepten.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de gebruiker altijd aangeraden een gebruikt recept of ingredi├źnt te controleren.

Wijzigingen

De informatie op glutenvrijerecepten.nl wordt dagelijks up to date gehouden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Beoordelingen
Glutenvrijerecepten.nl heeft geen enkele bemoeienis met de beoordelingen op deze website van de recepten. Glutenvrijerecepten.nl behoudt zich het recht voor beoordelingen te verwijderen en de bezoeker te blokkeren indien de bezoeker zich niet aan betamelijk woordgebruik houdt.